Work with us

Meddelande avseende Behandling av Personuppgifter/Oombedda ansökningar

Detta Meddelande anger hur vi (MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A) behandlar dina personuppgifter i samband med oombedda ansökningar som mottas från dig. Det bör läsas jämte vår Integritetsskyddspolicy [här].

Personuppgiftsansvarig, Överordnad, ändamål och metoder för behandling

I vår egenskap av Personuppgiftsansvarig avseende de personuppgifter som behandlas genom vår Webbsida www.merlett.com, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att (i) registrera och bedöma din ansökning och din yrkesprofil i förhållande till potentiella jobberbjudanden; (ii) uppfylla samtliga förpliktelser som framgår av Tillämpliga Förordningar.

Liksom allmän information om din webbläsningsupplevelse på Webbsidan, består dina Personuppgifter av uppgifter som du tillhandahåller vid användning av vårt registreringsformulär (såsom namn och efternamn, ålder, e-postadress etcetera) och information som vi skaffar som en följd av att du skickar oss ditt CV.

Dina personuppgifter behandlas med användning av manuella, datoriserade och digitala metoder och skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder. Dina personuppgifter behandlas inte under längre tid än som är nödvändig för att uppfylla ovanstående ändamål samt, under alla omständigheter, inom lagens gränser.

Typ av tillhandahållande av personuppgifter

Utöver din webbinformation som krävs för att möjliggöra för dig att använda Webbsidan på rätt sätt, är tillhandahållandet av din data nödvändig för att registrera och bedöma din ansökning och din yrkesprofil i förhållande till potentiella jobberbjudanden hos oss, samt för att uppfylla samtliga rättsliga förpliktelser. I detta hänseende, påminner vi om att ditt samtycke inte alltid är nödvändigt i samtliga fall och/eller kan anses underförstått exempelvis genom att du skickat oss en oombedd ansökning i syfte att etablera ett arbetsförhållande.

Meddelande och spridning av data

I syfte att uppfylla de ändamål som anges ovan, får vi dela dina personuppgifter med våra arbetstagare, leverantörer och konsulter, och till våra utsedda rekryteringsbolag (som verkar i egenskap av personuppgiftsbiträden).


TOP