Login

Svenska

Grupp

Certifieringar

Wishlist

Sök

Produktion

Integrerad produktion och spårbarhet

 

Merlett kontrollerar hela produktionsprocessen i varje fas: nyckelordet är PRODUKTIONSKEDJA. Medproduktionskedja menar vi den kedja av produktionssteg från köpet av råmaterial tills varorna når slutkund. Det yttersta målet för Merlett är att trygga kvaliteten på produkten från köpet av råmaterial, genom strikt egentillverkning av semifärdiga produkter, tills slutprodukten har levererats till sin slutdestination.

Merlett har utvecklat ett varumärkessystem som gör det möjligt att identifiera varje meter av produkterna och att spåra exakt tillverkningsdatum.


TOP