Login

Svenska

Grupp

Certifieringar

Wishlist

Sök

Företaget

När du kliver in i Merletts värld kommer du att se och förstå att vår uppgift är att tillgodose kundens behov, med noggrann kontroll av varje steg i tillverkningsprocessen.Våra kunder förlitar sig på att varumärket Merlett är säkert och försäkrar att kunna täcka alla möjligheter som marknaden erbjuder.

SKÖTSEL AV PRODUKTIONSPROCESSEN

Merlett övervakar och hanterar hela produktionskedjan aktivt, från användning av högkvalitativa råvaror, till leverans av varor till den slutliga kunden.Företagets målsättning är att värna om kvaliteten på produkten fram till sin slutdestination.

VI ÄR MER FLEXIBLA ÄN VÅRA SLANGAR

I en snabbrörlig och allt mindre förutsägbar marknad, är det genom förmågan att hantera det oväntade och ha beredskap att känna igen även de svagaste signalerna från marknaden, som Merlett kan göra skillnad.Vår flexibilitet i produktionen är en viktig punkt i företagets filosofi.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GENOM INNOVATION & TEKNOLOGI

På det sätt vi arbetar inom Merlett, syftar vi till kontinuerlig förbättring av produktionsprocessen och där varje person i företaget uppmuntras till nya idéer, blir den totala effekten en process av urval och förbättring för hela organisationen.

HÖG KVALITET OCH FÖRVALTNING AV KOMPLEXITET

Merlett kan skryta med en utmärkt kvalitet på sina produkter, tack vare dess förmåga att förnya sig genom åren och ständigt förbättra sig, tillsammans med allt strängare kvalitetskrav."Komplexitet är en av de snabbast växande sektorerna i den kunskapsbaserade ekonomin: De som kan läsa det överlever"

LÄRANDE ORGANISATION

Företaget har alltid främjat en intern kultur som uppmuntrar anställda att bidra till att utveckla nya idéer och förbättra arbetsmetoderna.

TEAMWORK

Att arbeta som ett team ger oss möjlighet att förbättra prestandan hos individen och att nå de mål vi har satt upp med bättre resultat.

MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH KUNDVÅRD

Inom företaget har relationer mellan ledning och personal alltid varit bra och leder till gott samarbete på alla nivåer.Det är ett aktivt system för att uppmuntra de anställda att själva påverka affärsmöjligheterna.Som en del av vår utveckling samarbetar vi på samma sätt med våra kunder.

INTEGRITET & RESPEKT

Uppmärksamhet på produktens kvalitet, miljöhänsyn, säkerhet och överensstämmelse med gällande bestämmelser är alltid i centrum för våra beteenden och våra projekt.Alla våra kunder kan vara säkra på att vårt företag är en pålitlig partner.

KUNDFOKUSERAD VERKSAMHET

Vår organisation, produktionsstrukturen och beteendet hos de anställda från alla delar av företaget, syftar till att möta våra kunders förväntningar.

Genom åren har en fortsatt sökning av nya material, teknologier och marknader gjort det möjligt för Merlett att förbättra sina befintliga produkter och skapa nya. Merlett har för närvarande det största produktutbudet inom fältet och det utvecklas ständigt tack vare utvecklingen av nya material och produktionsteknik. Nu är det mer än någonsin nödvändigt att ta detta tillvägagångssätt för att tillgodose den ständiga strömmen av nya krav från marknaden. I vårt laboratorium testar vi ständigt nya typer av material och deras interaktion med miljön, så att vi alltid har "rätt recept" för "rätt ändamål" vid "rätt tid", vilket ger total kundnöjdhet.

Företagsstrategin har alltid varit att ge kunderna enastående service så snabbt som möjligt. Därför öppnade Merlett sin första europeiska filial med eget lager på 1980-talet och det har fortsatt på denna väg de närmaste åren, vilket leder till det nuvarande tolv filialerna. För närvarande finns tre produktionsanläggningar: Huvudkontor och produktion med lokalerna i Daverio (ca 43 000 m²), en fabrik i Varano Borghi (ca 23 000 m²) och - sedan 2007 - Noviteck SA i Rancate, Schweiz (cirka 3 200 m²). Utöver detta finns också cirka 40 000 m² för utomhusbruk(lager). Den industriella strukturen har cirka 130 produktionslinjer, 200 extruder och 20 pressar och har en daglig produktion på cirka 450 000 meter.


TOP