Login

Svenska

Grupp

Certifieringar

Wishlist

Sök

Continental

Nu är vi starkare

Merlett är nu Continental. Det internationella teknikföretaget grundades 1871 och levererar lösningar för fordon, maskiner och transport. 2018 uppgick företagets försäljningsresultat till 44,4 miljarder euro och företaget har för närvarande över 244 000 medarbetare i 60 länder och marknader. Vår expertis kompletterar affärsenheten Industrial Fluid Solutions. Den tillhör affärsområdet ContiTech inom Continental Group, där dess över hundra års erfarenhet gör det till expert på slangar och slangledningar för alla industriella tillämpningar. Dit hör olje- och gasutvinning, livsmedel, vatten, kemikalier, läkemedel, gruvdrift, maskinteknik och många andra sektorer. Continentals affärsenhet Industrial Fluid Solutions har omfattande kompetens inom bearbetning av gummi och metall samt inom termoplast.

Mer information finns på: www.continental-industry.com.

Kompetens
Två världar och ett syfte – våra kunder!

Som specialister på termoplast stärker vi Continentals materialkompetens utöver området gummi. Dessutom ökar vi företagets kompetens inom design, bearbetning och hantering av termoplast för industriella slanglösningar. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder en ännu bredare produktportfölj. Vår gemensamma kompetens gör övergången från produktleverantör till helhetsleverantör av system och lösningar för industrislangar enklare. Affärsenheten Industrial Fluid Solutions och Merlett Group har tillsammans nästan 3 000 anställda på 40 platser över hela världen. Det ger en stabil grund för att utöka vår regionala närvaro och utveckla nya marknader globalt. På så sätt säkerställer vi att våra leveranser och vår kvalitet förblir på högsta nivå. De två företagen spelar nu i samma lag – efter att ha samlat sin expertis under ett och samma paraply.


TOP