Pracuj z nami

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych / Aplikacje o pracę przesyłane z własnej inicjatywy

Niniejsza nota informuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas, MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A, w związku z otrzymywanymi od Ciebie aplikacjami o pracę. Informacje tę należy interpretować w połączeniu z naszą Polityką prywatności [tutaj].

Administrator, nadzór, cele i metody przetwarzania

Jako administrator danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszego Serwisu www.merlett.com, przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu (i) rejestracji i oceny aplikacji oraz profilu zawodowego w związku z potencjalnymi ofertami pracy; (ii) wypełniania wszelkich zobowiązań określonych w obowiązujących przepisach.

Oprócz ogólnych informacji nawigacyjnych, związanych z wizytą w naszym Serwisie, Twoje dane osobowe obejmują informacje podane przy użyciu naszego formularza rejestracyjnego (takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, itp.), a także informacji, które pozyskujemy w wyniku przesłania nam swojego CV. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu metod ręcznych, komputerowych i cyfrowych, będą przy tym chronione przy pomocy odpowiednich zabezpieczeń. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas wymagany do realizacji wyżej wymienionych celów, a w każdym razie nie dłużej niż zezwala na to prawo.

Sposób podawania danych osobowych

Oprócz danych nawigacyjnych, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i oceny Twojej aplikacji i profilu zawodowego w związku z potencjalnymi możliwościami zatrudnienia w naszej firmie oraz w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych. W związku z tym zwracamy uwagę, że Twoja zgoda nie zawsze i w każdym przypadku jest potrzebna i/lub może być dorozumiana np. poprzez wysłanie nam z własnej inicjatywy aplikacji w celu nawiązania współpracy.

Udostępnianie i rozpowszechnianie danych

W celu realizacji wyżej wymienionych celów, możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym pracownikom, kontrahentom i konsultantom oraz współpracującym z nami agencjom rekrutacyjnym (którzy działają wówczas w charakterze podmiotu przetwarzającego).


TOP