Polityka plików cookie

Szczegółowe informacje na temat plików cookie

Niniejsza Polityka plików cookie określa, w jaki sposób MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A. wykorzystuje pliki cookie i stanowi integralną część naszej Polityki prywatności.

Pliki cookie składają się z fragmentów kodu instalowanych w przeglądarce, pomagających nam zapewnić funkcjonalność naszego Serwisu, dostępnego na stronie www.merlett.com, zgodnie z celami opisanymi w Serwisie. Niektóre pliki cookie mogą wymagać zgody użytkownika na ich instalację.

Techniczne pliki cookie oraz pliki cookie służące do celów zbiorczych analiz statystycznych

Pliki cookie niezbędne do działania Serwisu

Serwis wykorzystuje pliki cookie do zapisywania sesji i przeprowadzania innych operacji niezbędnych do działania Serwisu, na przykład związanych z obsługą transmisji danych.

Zapamiętywanie preferencji, optymalizacja i wykorzystywanie w celach analitycznych

Serwis wykorzystuje pliki cookie do zapisywania preferencji dotyczących przeglądania oraz w celu zapewnienia optymalizacji przeglądania, w tym do określania preferencji językowych i walutowych, a także w celu umożliwienia zarządzania danymi statystycznymi.

Inne rodzaje plików cookie lub zewnętrzne pliki cookie wykorzystywane na potrzeby stron trzecich

Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą dane statystyczne w formie zbiorczej i mogą nie wymagać zgody użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez nas – w określony sposób – bez pomocy stron osób trzecich.

Jeżeli usługi wskazane poniżej obejmują usługi zarządzane przez strony trzecie, takie strony trzecie mogą – dodatkowo i nawet bez naszej wiedzy – instalować własne pliki cookie i rejestrować aktywność użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Pliki cookie stron trzecich wykorzystywane w celach analitycznych

Narzędzia wymienione w tej części pozwalają nam monitorować i analizować dane dotyczące ruchu internetowego i są wykorzystywane do rejestrowania aktywności użytkowników.

Informacje o narzędziu Google Analytics (Google Inc.)

Serwis wykorzystuje Google Analytics, tj. usługę analizy witryn internetowych oferowaną przez firmę Google Inc., w celu określenia najczęściej odwiedzanych stron Serwisu, czasu spędzanego przez użytkowników na korzystaniu z Serwisu oraz stron, z której następuje przekierowanie do Serwisu. Informacje zbierane za pomocą plików cookie Google Analytics są przetwarzane przez nas w celach statystycznych w pełni anonimowej formie. Dokładniej rzecz biorąc, adresy IP użytkowników są pseudoanonimizowane za pomocą kodu ‘ga (‘set’,
’anonymizeIp’, true) dostarczanego przez Google; co więcej, biorąc pod uwagę politykę Google zarządzania danymi, dostępną pod linkiem https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it, opcje udostępniania danych zostały wyłączone w celu ograniczenia ich dalszego wykorzystywania. Dane przesyłane do Google są przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystywania danych i ich przetwarzania przez Google należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it. Użytkownik może selektywnie wyłączyć Google Analytics, instalując w przeglądarce tę wtyczkę.

Pliki cookie tworzone przez serwisy społecznościowe

Są one tworzone bezpośrednio przez domeny mediów społecznościowych, które hostujemy za pośrednictwem linków do oficjalnych stron, przycisków udostępniania oraz linków (w tym filmów i map). Korzystanie z tych przycisków, usług i funkcji wiąże się z wymianą informacji z serwisami społecznościowymi, w związku z czym zarządzanie danymi i sposoby usuwania danych są regulowane przez te serwisy: użytkownicy powinni zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności każdego z takich serwisów.

– Youtube
– Facebook
– Linkedin
– Instagram

Pliki cookie nie są wykorzystywane do celów marketingowych (targeting cookies), ani też do profilowania zachowania użytkowników podczas sesji przeglądania.

Jak przeglądać i modyfikować ustawienia dotyczące plików cookie za pomocą przeglądarki

Użytkownik może akceptować, wyłączać lub usuwać (całkowicie lub częściowo) pliki cookie  przy pomocy  określonych ustawień przeglądarki lub dodatkowych narzędzi dostarczanych przez strony trzecie. Niemniej jednak wyłączenie technicznych plików cookie Serwisu może spowodować, że niektóre usługi lub funkcje Serwisu będą niedostępne lub nie będą działać poprawnie, ponadto może okazać się konieczne modyfikowanie lub podawanie informacji w sposób ręczny przez użytkownika każdorazowo podczas odwiedzin Serwisu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania preferencji dotyczących korzystania z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, należy zapoznać się z odpowiednimi, poniższymi instrukcjami:

Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome


TOP