Work with us

Erklæring om behandling av personopplysninger / uoppfordrede søknader

Denne erklæringen angir hvordan vi (MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A) behandler personopplysningene dine i forbindelse med uoppfordrede søknader mottatt fra deg. Erklæringen må leses i sammenheng med retningslinjene våre for personvern [her].

Behandlingsansvarlig, veileder, behandlingens formål og metoder

I vår rolle som behandlingsansvarlig av personopplysningene som behandles via nettstedet vårt www.merlett.com, vil vi behandle personopplysningene dine for å kunne (i) registrere og vurdere din søknad og faglige profil med tanke på potensielle jobbmuligheter; (ii) oppfylle alle og eventuelle forpliktelser fastsatt i gjeldende regler.

I tillegg til generell informasjon om din nettlesingsopplevelse på nettstedet vil personopplysningene dine omfatte detaljer som du oppgir ved hjelp av vårt registreringsskjema (slik som fornavn og etternavn, alder, e-postadresse osv.), og informasjon som vi får tilgang til som følge av at du har sendt oss CV-en din.

Personopplysningene dine vil bli behandlet ved bruk av manuelle, datastyrte og digitale metoder og vil bli vernet av egnede sikkerhetstiltak. Personopplysningene dine vil kun bli behandlet i det tidsrommet som er nødvendig for å oppfylle formålene nevnt ovenfor, og alltid innenfor de rettslige rammene.

Innhenting av type personopplysninger

I tillegg til å innhente nettlesingsdataene dine, som er nødvendig for at du skal kunne bruke nettstedet riktig, er det nødvendig å innhente opplysningene dine for å registrere og vurdere søknaden din og din faglige profil med tanke på potensielle jobbmuligheter hos oss og for å oppfylle alle og eventuelle rettslige forpliktelser. I denne forbindelsen påpeker vi at samtykke ikke alltid er nødvendig og/eller kan være underforstått, for eksempel ved at du har sendt oss en uoppfordret søknad med sikte på å etablere et arbeidsforhold.

Kommunikasjon og videreformidling av opplysninger

For å oppfylle formålene angitt ovenfor kan vi dele personopplysningene dine med våre ansatte, leverandører, konsulenter og utpekte rekrutteringsbyråer (som vil opptre i rollen som databehandlere).


TOP