Login

Norsk

Gruppe

Sertifisering

Ønskeliste

Søk

Selskapet

Allerede ved første møte med Merlett vil du oppdage at vårt ønske er å tilfredsstille kundens behov ved å kvalitetssikre hvert eneste ledd i produksjonsprosessen.Våre kunder vet at de kan dekke alle behov og krav som markedet stiller ved å ha en leverandør som Merlett på laget.

Fokus på produksjonsprosessen

Merlett følger aktivt og nøye med på hele produksjonsprosessen. Helt fra å kun bruke de beste råvarene i produksjonen til hvordan produktet leveres til kunden vår. Ved å gjøre dette er vi sikre på at produktet holder topp kvalitet når det endelig skal tas I bruk.

Vi er mer fleksible enn våre slanger

I et uforutsigbart marked som er i konstant og rask utvikling, hvor det er viktig å håndtere det uventede og å være i stand til å oppdage selv de minste signalene ute i markedet, kan Merlett gjøre den store forskjellen. Vår fleksibilitet i produksjonen er selve kjernen i selskapets filosofi.

Kontinuerlig utvikling gjennom innvoasjon & teknologi

Merlett’s hovedformål er å sikre kontinuerlig utvikling i produksjonsprosessen og innen salg og administrasjon. Dette er en prosess som alle ansatte i Merlett aktivt oppfordres til å delta i slik at alle selskapets ledd blir ivaretatt og forbedret. 

Høy kvalitet og ledelse av kompleksitet

Merlett sikrer produkter av ypperste kvalitet ved å hele tiden kunne fornye og forbedre seg samtidig som man på en meget god måte håndterer stadig strengere kvalitetsstandarder. Dette går hånd i hånd med forståelsen av økonomisk kompleksitet. Riktig håndtering og identifisering av relevant informasjon er essensielt for en bedrifts overlevelsesevne på sikt. 

Læring i organisasjonen

Merlett har alltid oppmuntret og lagt til rette for en bedriftskultur hvor de ansatte er med på å utvikle bedriften med nye ideer eller nye måter å arbeide på.

Lagarbeid

Ved godt lagarbeid kan vi spille hverandre bedre og dermed nå nye og høyere mål fremover som vil komme våre kunder til gode. 

Engasjerte ansatte og kundesamarbeid

Merlett har et sterkt fokus på et åpent og nært samarbeid mellom alle ledd i organisasjonen fra topp til bunn. Internt har Merlett et system for å oppmuntre og legge til rette for ansattes mulighet til personlig utvikling og mer utfordrende arbeidsoppgaver. Som et ledd i vår plan om å stadig bli en bedre organisasjon, oppfordrer vi også våre kunder til å samarbeide med oss for å oppnå dette målet.

Integritet og respekt

Fokus på produktkvalitet, miljøhensyn, helse og sikkerhet for ansatte og å produserer i henhold til lover og regler er grunnleggende elementer i vårt arbeide. Alle våre kunder kan være trygge på at Merlett er en seriøs og pålitelig samarbeidspartner.

Kunden i sentrum

Organisasjonen som helhet, produksjonsstrukturen og alle Merlett’s ansatte har ett hovedmål, å imøtekomme kundenes ønsker og behov. 

Ved å hele tiden arbeide med å finne nye materialer og å være i front av markedet med forskning og utvikling, er Merlett i stand til å hele tiden forbedre eksisterende produkter samt utvikle nye. Dagens produktutvalg som per tiden er det sørste i bransjen, øker stadig grunnet egenutvikling av nye materialer og produksjonsteknologi. I vårt laboratorium arbeider vi hele tiden med testing av nye materialer opp mot kundens behov. Målet er å kunne tilby produkter av ønsket kvalitet til riktig pris for å maksimere kundetilfredheten

Selskapets strategi har alltid vært å kunne og kundene service og kvalitet så raskt som mulig. Detter er grunnen for at Merlett åpnet sin første europeiske avdeling med eget lager på 1980-tallet og det har fortsatt videre de følgende år. For tiden har vi 12 avdelinger. Produksjonen fordeler seg på 3 steder. Daverio, vårt hovedkontor og største fabrikk (ca. 43 000m²), Varano Borghi (ca. 23 000m²) og Noviteck SA i Rancate, Sveits (3 200m²) som ble kjøpt i 2007. I tillegg har vi ca. 40 000m² utendørs områder. Produksjonsstrukturen er bygd opp av ca. 130 produksjonslinjer, 200 ekstrudere og 20 presser. Daglig produksjon ligger på ca. 450 000 meter.


TOP