Login

Norsk

Gruppe

Sertifisering

Ønskeliste

Søk

Miljø

Miljøvennlighet

 

Hensynet til miljøet har aldri viktigere enn i dag.

Merlett tar sin del av ansvaret som ledende produsent av fleksible slanger. Et viktig må for oss er å kunne være med på å bidra til at økosystemet vårt bevares.

Merlett har alltid tatt hensyn til miljøet og holder seg alltid innenfor de regler som finnes på området.
Både interne og eksterne hensyn til miljø blir nøye kontrollert og ivaretatt.


TOP