Login

Suomi

Ryhmä

Setrifikaatit

Wishlist

Etsi

Yritys

Astuessasi sisään Merlett maailmaan tulet huomaamaan ja antamaan arvoa tehtävällemme täyttää asiakkaittemme tarpeet yksityiskohtaisella tuotannonsuunittelulla. Asiakkaamme, jotka luottavat Merlett tuotemerkkiin, voivat hyödyntää kaikki mahdollisuudet joita markkinat tarjoavat.

Tuotantoprosessin valvonta

 Merlett valvoo ja tarkkailee aktiivisesti koko tuotantoketjua alkaen korkealaatuisista raaka-aineista aina tuotteiden toimitukseen saakka. Yrityksemme tavoite on turvata tuotteidemme korkealaatu loppukäyttäjille saakka.

Olemme jopa joustavampia kuin letkumme

Nopeasti muuttuvilla ja epävarmoilla markkinoilla tarvitaan kykyä ja valmiutta käsitellä yllättäviä tilanteita ja huomioida pienetkin markkinoilta tulevat signaalit, Merlett tekee näin. Tuotannon joustavuus on yksi tärkeimmistä yrityksemme periaatteista.

Innovaatioiden ja teknologian jatkuva kehittäminen

Tähtäämme toimintamme ja tuotantoprosessimme jatkuvaan kehittämiseen. Kaikilla yrityksemme työntekijöillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan, tämä luo jatkuvasti kehittyvän organisaation tuella vahvan ja kilpailukykyisen yrityksen.

Korkea laatu ja ongelmanratkaisukyky

Olemme Merlettillä ylpeitä laadukkaista tuotteistamme sekä kyvystämme uudistua ja kehittyä jatkuvasti tiukentuvien vaatimusten myötä. Haasteet ovat meille mahdollisuus joita olemme tottuneet ratkaisemaan, asiakkaidemme hyväksi.

Oppiva organisaatio

Yrityksemme on aina rohkaissut ilmapiiriä, jossa työntekijöitä kannustetaan kehittämään uusia ideoita ja parantamaan  suoritustaan.

Tiimityöstekentely

Yhdessä työskenteleminen tekee meistä tehokkaampia ja parantaa kykyämme saavuttaa yhteisesti asettamiamme tavoitteita taaten parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Työntekijöihin sitoutuminen ja asiakaspalvelu

Hyvä yhteistyö johdon ja henkilökunnan välillä takaa sujuvuuden kaikilla osa-alueilla ja avaa mahdollisuuksia itse työntekijöille, siksi pyrimmekin samaan myös asiakkaittemme kanssa.

Yhtenäisyys & kunnioittaminen

Toiminnassamme otamme huomioon tuotteiden laadunvalvonnan,ympäristön kunnioittamisen,ammatillisen luotettavuuden sekä mukautumisen voimassa oleviin säännöksiin. Asiakkaamme voivat olla varmoja luotettavuudestamme yhteistyökumppanina.

Asiakaskeskeinen toimintamme

Pyrimme täyttämään asiakkaidemme vaatimukset ja tarvittaessa ehdottamaan uudentyyppistä ratkaisua, koko henkilöstön tärkein tehtävä on palvella asiakasta.

Vuosien saatossa uusien raaka-aineiden, teknologioiden ja markkinoiden jatkuva etsiminen ovat mahdollistaneet jo olemassa olevien tuotteiden parantamisen sekä kokonaan uusien keksimisen. Vastauksena markkinoiden vaatimuksille, alan kattavin tuotevalikoimamme kasvaa jatkuvasti uusien materiaalien ja tuotantoteknologian kehittymisen myötä. Testaamme laboratoriossamme koko ajan uusia raaka-aineita ja niiden vaikutuksia ympäristöön löytääksemme oikean ”reseptin” tiettyyn käyttötarkoitukseen ja näin tyydyttämään asiakkaittemme tarpeet.

Yrityksemme strategia on aina ollut laadukkaan palvelun tarjoaminen mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tästä syystä Merlett avasi ensimmäisen Eurooppalaisen toimipisteensä oman varastonsa yhteyteen 1980-luvulla ja on sen jälkeen laajentunut vielä lisää yhdeksällä toimipisteellä sekä toisella varastolla. Tällä hetkellä meillä on kolme tuotantopaikkaa: Daverio,tärkein tuotantoyksikkömme (43 000 m2), Varano Borghi (23000 m2) sekä vuonna 2007 hankittu Noviteck AS (3200 m2). Lisäksi käytössämme on ulkoista varastotilaa noin 40 000 m2. Tuotantomme koostuu 130 tuotantolinjasta, 200 kpl suulakepuristimesta ja 20 kpl muottipuristimesta jotka mahdollistavat päivittäisen n.450 000 metrin tuotantomäärän valmistamisen.


TOP