Tietosuojakäytäntö

SELONTEKO

Rekisterinpitäjän ominaisuudessa me (MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A.), sovellettavien asetusten eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR” – EU-asetus 679/2016), verkossa tapahtuvan tiedonkeruun vähimmäisvaatimuksia koskevan A2WP suosituksen nro. 2/2002 ja kaiken sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan, tunnustamme henkilötietojen suojaamisen tärkeyden ja pidämme sitä yhtenä liiketoiminnan päätavoitteista.

Ennen kuin kerrot meille mitään henkilötietojasi, pyydämme sinua verkkosivuston www.merlett.com käyttäjänä lukemaan huolellisesti nämä tietosuojakäytännöt, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa henkilötietojen suojauksesta ja toimeenpannuista turvallisuustoimenpiteistä, joiden avulla varmistetaan sovellettavien asetusten noudattaminen.

Otathan huomioon, että nämä tietosuojakäytännöt muodostavat osan verkkosivuston käyttöä koskevista käyttöehdoista ja ne koskevat ainoastaan tätä verkkosivustoa eivätkä mitään muita verkkosivustoja, joille se saattaa linkittää. Muut verkkosivustot saattavat olla velvollisia noudattamaan omia tietosuojakäytäntöjään ja evästekäytäntöjään.

Käsittelemme henkilötietojasi lainmukaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden, tietojen minimoinnin, oikeellisuuden, eheyden ja luottamuksellisuuden periaatteiden mukaisesti. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan sinulle ilmoitettuihin tarkoituksiin, emmekä käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin kauempaa kuin on tarpeen. Henkilötietojasi käsitellään

sovellettavien asetusten lainkohtien ja niissä kuvailtujen salassapitovelvollisuuksien mukaisesti.

1.REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavien asetusten mukaan olemme tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä. Olemme panneet toimeen yleisesti hyväksyttäviä teknologian ja käyttövarmuuden turvallisuuteen liittyviä standardeja suojataksemme henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä tai luvattomalta muuttamiselta tai tuhoamiselta. Ilmoitamme sinulle viipymättä, mikäli henkilötietoihisi kohdistuu rikkomus, joka saattaa altistaa sinut vakavalle uhalle.

2.KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Termillä ”henkilötieto” viitataan mihin tahansa tietoon, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Erityisesti viitataan tietoihin kuten nimeen, tunnusnumeroon, sijaintiin, verkkotunnistetietoihin tai fyysistä, taloudellista, kulttuurista tai sosiaalista identiteettiä koskeviin tietoihin.

Verkkosivusto kerää nimenomaan seuraavia henkilötietoja:

a.Selaustiedot

Verkkosivuston oikean toiminnan varmistavat IT-järjestelmät ja ohjelmistoprosessit voivat rutiinikäytön aikana hankkia tiettyjä henkilötietoja, jotka lähetetään automaattisesti, kun käyttäjä käyttää internetin yhteyskäytäntöjä. Näiden tietojen keräämisen tarkoitus ei ole yhdistää niitä tunnistettuihin rekisteröityihin. Tietojen luonteen takia ne voisivat kuitenkin mahdollistaa käyttäjien tunnistamisen kun tietoja käsitellään ja yhdistetään kolmansien osapuolten hallussa pitämiin tietoihin.

Tavallisesti tähän tietoluokkaan kuuluvat verkkosivustolle yhdistämiseen käytettyjen tietokoneiden ja laitteiden IP-osoitteet tai verkkotunnukset, URL-osoitteet, pyynnön ajankohta ja menetelmä, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, vastauksena vastaanotetun tiedoston koko sekä numeerinen koodi, joka osoittaa palvelimen antaman vastauksen statuksen (onnistunut, virheellinen jne.). Tähän kuuluu myös muita käyttäjän käyttöjärjestelmään ja IT-ympäristöön liittyviä parametreja.

Näitä tietoja käytetään ainoastaan hankkimaan anonyymeja tilastotietoja verkkosivuston käytöstä ja tarkistamaan, että verkkosivusto toimii oikein. Lisäksi niitä käytetään erilaisten käyttäjän pyytämien toimintojen mahdollistamiseen, turvallisuussyiden takia ja mahdollisten verkkorikosten tapahtuessa asianomaisten osapuolten identiteettien määrittämiseen. Nämä tiedot poistetaan 12 kuukauden jälkeen.

b.Vapaaehtoisesti antamasi tiedot

Verkkosivustoa käyttämällä sinulla on mahdollisuus antaa vapaaehtoisesti henkilötietoja, kuten nimi ja sähköpostiosoite, jotta voit tilata uutiskirjepalvelun, pyytää tuotetarjouksia, rekisteröityä käyttämällä ”rekisteröidy” -lomaketta, ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään käyttämällä ”ota yhteyttä” -lomaketta tai jotta voit lähettää meille CV:si. Käsittelemme nämä tiedot sovellettavien asetusten mukaisesti. Kun annat meille kolmansien osapuolten tietoja, vahvistat, että sinulla on nimenomaiset valtuudet niiden antamiseen. Lisäksi vahvistat, että noudatat kaikkia sovellettavien asetusten alaisia rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja vastuunalaisuuksia ja korvaat täysin ja suojaat meitä kaikilta ja miltä tahansa erimielisyyksiltä, vaatimuksilta, käsittelystä aiheutuvilta vahingonkorvausvaatimuksilta jne., joita kolmannet osapuolet, joiden henkilötietoja olet käsitellyt tällä tavalla, saattavat nostaa.

3.Evästeet ja muu samanlainen teknologia

Keräämme henkilötietoja evästeiden avulla. Lisätietoja evästeiden käytöstä ja samantyyppisestä teknologiasta on saatavilla täällä.

3.KÄYTTÖTARKOITUKSET, OIKEUDELLISET PERUSTEET JA KÄSITTELYN PAKOLLISUUS TAI VAPAAEHTOISUUS

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  1. sellaisen sopimuksen suorittamiseen, jonka osapuolena olet, tai tekemään pyynnöstäsi tällaista sopimusta koskevia alustavia toimenpiteitä;
  2. mahdollistamaan uutiskirjeemme tilaamisen sinun suostumuksellasi;
  3. aggregoituihin tai anonyymeihin tietoihin perustuviin tutkimus/tilastoanalyyseihin, joiden perusteella ei näin ollen ole mahdollista tunnistaa käyttäjää. Analyysit on suunniteltu arvioimaan verkkosivuston toimintaa, mittaamaan sen liikennettä ja arvioimaan sen toimintoja ja etuja;
  4. laillisten velvoitteidemme täyttämiseen;
  5. käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme;
  6. sinun suostumuksellasi pyytämättämme meille lähettämiesi hakemusten vastaanottamiseen.

Henkilötietojen antaminen yllä lueteltuihin tarkoituksiin on vapaaehtoista, mutta niiden antamatta jättäminen saattaa tehdä lähettämiisi pyyntöihin vastaamisesta mahdotonta. Myös meitä koskevan laillisen velvoitteen täyttäminen saattaa muuttua mahdottomaksi.

4.VASTAANOTTAJAT

Saatamme jakaa henkilötietojasi kappaleessa 3 määriteltyjen tarkoitusten mukaan seuraavasti:

  1. sellaisten osapuolten kanssa, joiden on varmistettava verkkosivuston tarjoamien palvelujen toimittaminen, mukaan lukien esimerkiksi sähköpostien lähettäminen ja verkkosivuston toimintakunnon analysointi. Nämä osapuolet toimivat tyypillisesti meidän rekisterinpitäjinämme;
  2. henkilöiden kanssa, jotka olemme valtuuttaneet käsittelemään henkilötietojasi ja jotka ovat sitoutuneet säilyttämään samanlaisen luottamuksen tai henkilöiden kanssa, joilla on soveltuva laillinen velvollisuus säilyttää luottamuksellisuus (esim. työntekijämme tai toimeksisaajamme); (kohtiin a ja b viitataan yhdessä ”vastaanottajina”);
  3. sovellettavien asetusten vaatimusten mukaisesti oikeusviranomaisten kanssa silloin kun he suorittavat tehtäviään.

5.SIIRROT

Joitakin henkilötietojasi saatetaan siirtää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille. Tällaisessa tapauksessa varmistamme, että vastaanottajat käsittelevät henkilötietojasi käyttäen sovellettavien asetusten mukaisia paperisia ja digitaalisia keinoja. Tällaisissa tapauksissa siirrot saatetaan perustaa päätökseen tietosuojan riittävyydestä tai Euroopan komission hyväksymiin standardimallilausekkeisiin.

Lisätietoa ja kopio näistä sopimuksista voidaan antaa jättämällä pyyntö rekisterinpitäjälle.

6.TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen kappaleessa 3 ilmoitettujen käyttötarkoitusten täyttämiseksi.  Käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi uutiskirjepalveluun liittyen kunnes päätät perua palvelun tilauksen. Ilman ennakkoluuloja yllä mainittuja ehtoja kohtaan käsittelemme henkilötietojasi sovellettavien asetusten salliman ajan, jotta voimme suojella oikeuksiamme ja etujamme. Lisätietoa henkilötietojen säilyttämisajoista ja säilyttämisaikojen määrittämistä koskevista kriteereistä voi pyytää kirjoittamalla rekisterinpitäjälle.

7.REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sovellettavien asetusten rajoissa sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää meiltä mahdollisuutta päästä käsiksi henkilötietoihisi. Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi oikaistua ja/tai poistettua. Voit myös vastustaa käsittelyä, rajoittaa käsittelyä tai pyytää henkilötietojesi siirtämistä jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa.

Pyynnöt tulee lähetettää sähköpostitse osoitteeseen privacy@merlett.com

Sovellettavien asetusten mukaan sinulla on oikeus valittaa pätevälle valvontaviranomaiselle (UK ICO) jos uskot, että henkilötietojasi on käsitelty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

8.MUUTOKSET

Nämä tietosuojakäytännöt ovat päteneet ja olleet voimassa 25. toukokuuta 2018 lähtien. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tai yksinkertaisesti päivittää tietosuojakäytäntöjä aika ajoin. Kaikki tämänkaltaiset muutokset ovat sitovia heti kun ne julkaistaan verkkosivustolla: näin ollen pyydämme sinua tarkistamaan säännöllisesti tämän osan tämänkaltaisten muutosten varalta.

9.TIETOSUOJAPÄÄLLIKKÖ

Tietosuojapäällikköömme voi ottaa yhteyttä privacy@merlett.it


TOP